Hodnocení revitalizace

AQUA SANATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Oživení vody řízeným prouděním dle principů Viktora Schaubergera

„Co je tedy živá voda? Je to taková voda, v níž může být přítomen vesmír, odkud vyzařuje životní síla, jež má však rovněž vztah k tělu, duši a duchu člověka."

 

Theodor Schwenk

Film voda

POTŘEBUJETE PORADIT?

 

Rádi Vám pomůžeme!

 

Můžete volat: 

+420 603 106 098

 

nebo psát:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Václav Černý

HODNOCENÍ REVITALIZACE

Celostní chápání a hodnocení kvality vody je též otázkou vývoje lidského vědomí a poznání.

Přímé laboratorní metody v průzkumu vnitřní struktury kapalné vody jsou i dnes, počátkem 21. století, povětšinou ještě v plenkách. Podařilo se sice již ověřit, že hlavní strukturní jednotkou, do které se molekuly vody seskupují a která je při normálních teplotách nejstabilnější, je pravidelný dvacetistěn – jak o tom hovořil již starověký filosof Platón – do rutinní praxe hygienických laboratoří však doposud žádná metoda vyhodnocující kvality vodních struktur a jejich dopad na aktivitu ve vodě obsažených látek, včetně dopadu na živé organismy, nepronikla. Místy se dokonce vedou spory o tom, zda se nejedná o záležitost natolik prchlivou, že by ani nemělo smysl se jí zabývat.

 

Hodnocení revitalizaceJelikož ve struktuře kapalné vody dochází k neustálým přestavbám a restrukturalizacím, kdy části starých forem zanikají a nové se tvoří, mohlo by se zdát nesmyslné, hledat zde nějaký opěrný bod či řád, určující snad charakter vody. A přesto nacházíme u vod, byť obsahem rozpuštěných látek velmi blízkých až shodných, zcela jasný a popsatelný charakter, který je pro danou vodu typický a jejím vývojem daný. Jedná se zejména o živou rytmiku a pohyblivost, se kterou jsou vnitřní struktury vody neustále přestavovány s cílem dosažení co nejvyšší míry stability, uspořádanosti a řádu společně s rozpuštěnými látkami – voda se totiž musí trvale vyrovnávat s podmínkami panujícími v jejím okolí.¹

 

Pomysleme jen na dynamickou rovnováhu udržovanou v lidském organismu. Člověk neustále přijímá a vylučuje jak látky, tak informace a zaujímá vůči nim postoje – musí strávit jak oběd, tak důležitou zprávu. To vše vodu i člověka spojuje, v tom všem hraje dynamika vnitřní proměny vody (její živost) jednu z hlavní rolí (99% všech molekul lidského těla tvoří voda)2.

 

Přímé hodnocení živé pohyblivosti vody

Celosvětově výjimečným pracovištěm, jež se dlouhodobě věnuje otázkám fyzikální kvality vody – zejména s ohledem na její proudivé vlastnosti projevené v rytmických proměnách – je malý, nezávislý výzkumný ústav dnes již s 50tiletou tradicí, sídlící v horách Jižního Schwarzwaldu při hranicích Německa a Švýcarska. Vědečtí pracovníci se tu již po několik generací zabývají otázkou charakteristiky pro život dobré, nejen pitné vody. Během let bylo studováno již nesčetné množství vod odebraných ze všech možných zdrojů – vody pramenité, vodovodní, léčivé minerální, vodních toků i moří. Blíže k práci ústavu a výsledkům zde provedeného průzkumu vody upravené technologií AQUA SANATURA® se můžete dozvědět zde nebo v publikacích ústavu3.

 

Klasické a alternativní přístupy k vodě

Samozřejmě i klasická pracoviště mající dnes vodu v portfoliu svého zájmu jsou cenným zdrojem informací, byť metody zde užívané musí být chápány, z pohledu studia dynamické vodní struktury, pouze jako metody nepřímé. Alternativní metody vyhodnocování kvality vody mohu časem přejít do kategorie klasických testů. Často se tak děje v případě testů s živými organismy. Více viz. Laboratorní zkoušky.


1 Je možno považovat za prohru a ztrátu vitality, musí-li voda pod vlivem vnějších okolností uvolnit některé ze svých složek (minerální látky, plynné složky apod.). Rakouský génius vody, pan Viktor Schauberger popisuje tento děj jako ztrátu duše vody.

2 Pro tyto účely potřebný způsob hodnocení vody má však pramálo společného s klasickým vodním rozborem, analýzou, protože zkoumá vodu v pohybu v jejím živém vývoji, nikoli vodu po smrti v odparce spektrálního fotometru.

3 Voda - učme se jí rozumět. Tři úvahy o vodě. Sensibles Wasser. Sensible Chaos.