Účinek revitalizace

AQUA SANATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Oživení vody řízeným prouděním dle principů Viktora Schaubergera

„Kde je studánka, voda je hutnější.“

slovenské přísloví

Film voda

POTŘEBUJETE PORADIT?

 

Rádi Vám pomůžeme!

 

Můžete volat: 

+420 603 106 098

 

nebo psát:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Václav Černý

ÚČINEK REVITALIZACE

Obecně je možno říci, že revitalizací se kvalita vody výrazně přiblíží ke kvalitě vod zdravých přírodních pramenů a vodních toků.

Účinek revitalizaceBezprostřední vliv technického řešení revitalizace vody, pomocí průtočných zařízení k tomu určených, spočívá v občerstvení vnitřní struktury vody a aktivaci všech jejich složek* tak, jak by tomu bylo za normálních okolností v lidmi nezasaženém přírodním koloběhu vody.

 

*Občerstvením vnitřní struktury vody rozumíme obrozující proces, při kterém více stabilní molekulová seskupení vody (klastry) přežívají jen s drobnými korekcemi, zatímco méně stabilní struktury se z velké míry rozpadnou na drobné části až samotné vodní molekuly, které se poté zapojí do výstavby nových struktur. Tento děj probíhá samozřejmě velmi rychle, pouze jeho doznívání – usazování nově vytvořených struktur – může trvat řádově i několik hodin. V tomto procesu hraje svou roli též množství a typ ve vodě rozpuštěných látek.

 

*Aktivací, zejména minerálních, ale i koloidních a plynných složek vody, rozumíme děj, při kterém jsou částice těchto látek maximálně rozptýleny ve vodném prostředí a absorbovány obrozenými či nově vytvořenými strukturami vodních molekul – proces hydratace. Posílení hydratačních schopností vody bylo opakovaně prokázáno v nezávislých laboratořích a je jedním z prvních známek úspěšně proběhlé revitalizace.

 

Poněkud zjednodušeně je možno říci, že díky revitalizaci mohly doposud nevyzrálé molekulární struktury vody překonat energetickou bariéru, která jim bránila v jejich cestě k vyšší strukturalizaci, aby se tak, společně s rozpuštěnými látkami, staly více stabilními – se všemi positivními dopady pro živé organismy.

 

Účinek revitalizaceZ hlavních dopadů revitalizace vody na její kvalitu vybíráme:

  • zvýšená distribuce částic rozpuštěných látek
  • zvýšená hydratace těchto částic a tím i růst jejich stability a aktivity
  • vyšší míra navázání plynných složek na vodu
  • mírně zvýšená polarita vodného prostředí
  • vyšší řád ve vnitřním uspořádání vody a vodných roztoků (↓ entropie)
  • zvýšená pohyblivost vody ověřená při průzkumu kapkovou metodou
  • nižší náchylnost vody k množení patogenních mikroorganismů

Jaké přínosy představují tyto fyzikálně chemické procesy pro každodenní potřeby uživatelů vody, je možné shlédnout v sekci: KDE POMÁHÁME.

 

Míra revitalizačního účinku a jeho dopad na konečnou kvalitu vody závisí především na typu užitého revitalizačního zařízení a kvalitě vstupní vody. Z dalších vlivů je možno jmenovat průtok vody zařízením a čas proběhlý mezi revitalizací a upotřebením vody, případně též podmínky jejího skladování. Obecně vždy doporučujeme užívat vodu čerstvě po revitalizaci. Tímto způsobem je zaručen nejsilnější vliv takto oživené vody na lidský organismus, pro pití, koupel či užití při výrobě potravin a dalších aplikacích. Jedná-li se o zařízení pro úpravu bazénové vody, doporučujeme víceméně kontinuální provoz zařízení, který uchová vodu v bazénu trvale čerstvou.